Hämeen Kokoomusnaiset: Naisyrittäjiä rohkaistava kasvuun

15.9.2012

Suomi tarvitsee lisää naisyrittäjiä. Suomalaisnaisten yrittäjyysaktiivisuus on noussut 2000-luvun alusta, mutta edelleen vain kolmannes kaikista yrittäjistä on naisia. Varsinkin korkeakoulututkinnon suorittaneiden naisten keskuudessa yrittäjiä on vähän.

Suurten ikäluokkien eläköityminen tarkoittaa työikäisen väestön määrän huomattavaa supistumista. Tarvitsemme talouskasvua, jotta voimme turvata hyvinvointipalvelut myös tulevaisuudessa. Yrittäjillä on tässä merkittävä rooli: nyt jos koskaan on rohkaistava ja tuettava yrittäjiä.

Suomessa perhevapaakustannukset jäävät isolta osalta naisvaltaisten palvelualojen maksettavaksi. Vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset tuleekin jakaa nykyistä tasaisemmin suuntaamalla järjestelmän rahoitukseen verorahoja. Myös yrittäjän sosiaaliturvaa on edelleen kehitettävä vastaamaan palkansaajan sosiaaliturvan tasoa.

Moni yrittäjä tekee yksin kahden ihmisen työt, koska hän ei uskalla palkata työvoimaa. Eräillä alueilla käynnistetty ensimmäisen työntekijän palkkatuki on osoittautunut toimivaksi menettelyksi, jolla yrittäjiä rohkaistaan laajentamaan toimintaansa. Kokoomusnaisten mielestä käynnissä oleva kokeilu tulee laajentaa valtakunnalliseksi.

Naisyrittäjillä on usein tuplakuormitus: he kantavat päävastuun työpaikan lisäksi kotona. Naisyrittäjien työssä jaksamiseen voidaan vaikuttaa positiivisesti parantamalla työterveyshuoltopalvelujen saatavuutta ja korvattavuutta, sekä kehittämällä työterveyshuoltoa vastamaan entistä paremmin naisyrittäjien tarpeita. Keinoja naisyrittäjien tukemiseksi on, nyt vaaditaan vain tahtoa ja tekoja.
 

Lisätietoja: Hämeen Kokoomusnaiset ry:n puheenjohtaja Sanna Selin, 050 3036 871