Hämeen Kokoomusnaisten kevätkokous: Yhteistyöllä työhyvinvointia ja työelämän laatua paremmaksi

15.9.2012

Työelämän haasteet ovat olleet esillä näyttävästi viimeaikoina. Erityisesti esimiesten toiminta ja esimiestyön laatu ovat puhuttaneet. Työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta on tehty myös lukuisia tutkimuksia, jotka osoittavat selvästi, että työhyvinvointia kehittämällä voidaan lisätä tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Uudempi aihe, jota Suomessa ei vielä ole tutkittu - kansainvälisesti kylläkin - on työelämä- ja alaistaitojen yhteys työhyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Esimies- ja alaistaidot täydentävät toisiaan ja kyse on aina kahden kaupasta: molempien tulee olla kunnossa, jotta työ luistaa ja koko työyhteisö voi hyvin.  Esimies huolehtii, että työnteon edellytykset ovat kunnossa ja tavoitteet realistisia ja oikeassa suhteessa resursseihin. Esimies myös luo edellytykset alaistaitojen kehittymiselle. Työntekijä on puolestaan vastuussa siitä, millaista ilmapiiriä hän ympärilleen levittää, tuoko hän työyhteisöönsä iloa vai tartuttaako hän ympärilleen huonoa mielialaa.

 

Työturvallisuuslaki, joka koskee kaikkia työntekijöitä, määrittää jokaisen työntekijän huolehtimaan niin omasta kuin muidenkin työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta. Näin ollen myös alaistaito on lakisääteistä ja koskee jokaista. Laissa ei sanota, että vastuu kuuluu vain esimiehelle. Hyvä työelämän laatu tarkoittaa yksinkertaisia, arkisia asioita, jotka tulevat organisaatioissa jokaista vastaan. Keskeistä on kehittää työelämässä viihtymistä, jaksamista ja työelämän laatua. Työelämän laatu ja työhyvinvointi eivät synny vain ongelmia poistamalla vaan tarvitaan avointa keskustelua ja yhteistyötä työnantajan ja henkilöstön välillä.

Hämeen Kokoomusnaiset haastaa työyhteisöt yhdessä kehittämään toimintoja niin, että kaikilla alaisista esimiehiin olisi töissä hyvä olla. Työnilo kuuluu jokaiselle ja se on jokaisesta kiinni. 

Lisätietoja: Hämeen Kokoomusnaiset ry:n puheenjohtaja Sanna Selin, gsm 050 3036 871