Kokoomusnaiset: Aika toimia lähisuhdeväkivallan kitkemiseksi

16.11.2015

Kokoomuksen Naisten Liitto ry vaatii lähisuhdeväkivallan uhrien palveluita pikaisesti kuntoon Istanbulin sopimuksen mukaisesti. Kokoomusnaiset muistuttaa, että lähisuhdeväkivalta on Suomessa muuta Eurooppaa yleisempää. Suomessa väkivaltaan menehtyy yli kaksinkertainen määrä ihmisiä muuhun Länsi-Eurooppaan verrattuna. Euroopan perusoikeusviraston mukaan lähes puolet yli 15-vuotiaista suomalaisista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppaninsa taholta.

”Naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen Suomessa vakava ja valitettavan yleinen ihmisoikeusloukkaus, joka estää todellisen tasa-arvon toteutumisen. Lähisuhdeväkivalta ei koskaan ole yksityisasia. Se koskettaa kaikkia suomalaisia, sillä sitä esiintyy kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä,” toteaa Kokoomusnaisten puheenjohtaja, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka.

Kokoomusnaiset muistuttaa, että Suomi on saanut toistuvasti huomautuksia kansainvälisiltä tahoilta siitä, ettei meillä ole tarjolla riittävästi palveluita väkivaltaa kokeneille naisille. Euroopan neuvoston mukaan Suomessa tulisi olla esimerkiksi turvakotipaikkoja 500, kun niitä on tällä hetkellä vain 120. Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja poistamista koskeva Istanbulin sopimus astui Suomessa voimaan 1.8.2015. Sopimus velvoittaa sen hyväksyneitä maita ryhtymään toimiin lähisuhdeväkivallan kitkemiseksi.

”On häpeäksi Suomelle, jos emme noudata kansainvälisiä sopimuksia. On myös välinpitämättömyyden osoitus kaikille lähisuhdeväkivallasta kärsiville naisille ja lapsille, jos he eivät saa apua kodin seinien sisäpuolella asuvaan henkiseen ja fyysiseen uhkaan,” sanoo Toivakka.

Kokoomusnaiset vaatii lisäksi kulttuurisensitiivisten palveluiden ja osaamisen lisäämistä maahanmuuttajanaisiin ja -tyttöihin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Heihin kohdistuva väkivalta jää usein havaitsematta. Siihen liittyy myös kulttuurisia erityispiirteitä kuten kunniaväkivaltaa, pakkoavioliittoja ja sukuelinten silpomista. Kokoomusnaiset vaatii lainsäädännön muuttamista Istanbulin sopimuksen velvoituksen mukaisesti. Pakkoavioliitot tulee voida mitätöidä tai purkaa muutenkin kuin avioeron kautta.

Kokoomuksen Naisten Liitto ry:n sääntömääräinen edustajakokous pidettiin Porissa 14.-15.11.2015.

Lisätiedot: pääsihteeri Jenny Nyman 040 5384652