Lahden Kunnallisjärjestön puheenjohtajana jatkaa Milla Bruneau

16.12.2020

Lahden Kokoomusksen tiedote 10.12.2020

Kokoomuksen Lahden Kunnallisjärjestö ry valitsi syyskokouksessaan 10.12.2021 puheenjohtajaksi vuodelle 2021 Milla Bruneaun. Bruneau on toiminut Kokoomuksen Lahden Kunnallisjärjestön puheenjohtajana vuoden 2020 ja hänet valittiin jatkopestiin tänään pidetyssä kokouksessa yksimielisesti.

Hallituksen jäseniksi vuodelle 2021 valittiin JuhaRostedt, Jukka Koivisto, Ville Jäntti,  Lasse Järvinen,  Risto Seppälä, Linda Nevalainen, Ulla Päivelin (uusi), Mona Pyykkönen,  Reijo Kantoluoto (uusi), Marko Varjonen, Reijo Oksanen,  Raimo Salovuori ja Minna Heikkinen (uusi).

Lahden Kokoomuksen kuntavaaliohjelmasta 2021 – 2025 puheenjohtaja Bruneau nosti esille vision tulevaisuudesta: ”Haluamme olla rohkea kaupungin toimintatapojen uudistaja muuttuvassa toimintaympäristössä ja vaikuttaa asioihin, jotta Lahti selviytyy ja on tulevaisuuden voittajakaupunki sekä alueen vahva ja kasvava keskuskaupunki.”

Lahden Kokoomukselle kaikista tärkeintä on, että lahtelaisilla on töitä. Varmistamalla kaikessa päätöksenteossa yritystoiminnan edellytyksiä voimme taata työpaikkojen ja verotulojen kasvun. Yritysten on menestyttävä, jotta voimme ylläpitää ja parantaa lahtelaisten palveluita. Jatkuvan verojen korottamisen sijaan on verotuloja lisättävä ja veropohjaa laajennettava menestyvien yritysten kautta.

Sivistys tuottaa hyvää ja siksi on tärkeää jo varhaisessa vaiheessa parantaa lasten elämää arjessa, päiväkodeissa ja kouluissa. Lahti on jatkuvasti vahvistuva opiskelijakaupunki, jonka kasvava yliopisto, ammattikorkeakoulu ja toisen asteen oppilaitokset, sekä niiden opiskelijayhteisöt kehittävät kaupunkikulttuuria ja yhteisöllisyyttä.   

Lahti on houkutteleva asuinpaikka, kun tontti- ja asuntotarjonta ovat monipuolisia koko kaupungin alueella. Lahdesta tulee tehdä viihtyisä, toimiva ja myös keskustaltaan hyvin saavutettava kaupunki.  Arjen turvallisuutta lisätään valaistusta,kunnossapitoa ja kuntalaisten turvallisuuden tunteen vahvistamista hyvässä yhteistyössä viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa.

Hyvällä ja johdonmukaisella yhteistyöllä Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän kanssa alueen sosiaali- ja terveyspalvelut saadaan vastaamaan alueen asukkaiden tarpeita parhaiten. Vuoden 2021 alussa aloittava Harjun terveys Oy vie kuntalaisten perusterveydenhuoltoa juuri oikeaan suuntaan, jossa julkisen ja yksityisen puolen vahvuudet yhdistetään ja kuntalaisten palvelut paranevat.

Lahden Kokoomuksen kuntavaaliohjelma esiteltiin tänään jäsenistölle ja yhdessä sovittuja kuntavaaliteemoja esitellään kuntalaisille osana kuntavaalikampanjointia heti vuoden 2021 alusta lähtien.

LISÄTIETOJA: 

Kokoomuksen Lahden Kunnallisjärjestö ry

Aleksanterinkatu 1

15110 Lahti

Kunnallisjärjestön hallituksen pj

Milla Bruneau

milla.bruneau@lh.lahti.fi

p.0400 408 951

 

Poliittinen sihteeri

Tarja Honkalampi

tarja.honkalampi@kokoomus.fi

p. 041 319 2122

Verkkosivut:

www.lahdenkokoomus.fi

Facebook:

https://www.facebook.com/LahdenKokoomus

Twitter:

https://twitter.com/LahdenKokoomus